Disclaimer

Ondanks het feit dat ‘t Proeflokaal de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de inhoud van de website en overige marketinguitingen, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. ‘t Proeflokaal is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie uit de ‘t Proeflokaal gecreëerde website en overige marketinguitingen. ‘t Proeflokaal wijst hierbij iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk af voor onder andere maar niet uitsluitend schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van informatie van de website en overige marketinguitingen en/of informatie waarnaar links op deze website en overige marketinguitingen verwijzen.

Aan de inhoud van deze website en overige marketinguitingen kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als indicatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en overige marketinguitingen waaronder onder andere maar niet uitsluitend auteursrechten, merkrechten en databankrechten, rusten bij ‘t Proeflokaal en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen, openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website en overige marketinguitingen en/of elk ander gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘t Proeflokaal.